Declaració de accesibilitat

Touring Club Mataró, SL s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web https://campingtouringmataro.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web.

Preparació de la present declaració de conformitat

Aquesta declaració va ser preparada el 07 de febrer de 2023, d'acord amb el nivell AA de les WCAG 2.1.

La preparació s'ha fet mitjançant una autoavaluació dels requisits de la norma UNE-EN 301-549:2019.

Última revisió realitzada: 07 de febrer de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
transmetre altres dificultats daccés al contingut formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

A través de l'adreça del següent formulari: Anar al formulari